جندی شاپور (البرز)

علمی فرهنگی

 بیستمین سمینار شیمی آلی ایران 12 الی 14 تیر ماه 1392 با همکاری انجمن شیمی ایران در دانشگاه بوعلی سینا در شهر همدان برگزار می گردد.

اهداف سمینار:

این سمینـار جهت آشنایی هر چه بیشتر متخصصین شیمی آلی کشور با آخرین دستاوردهای علمی، گستــرش و تقویت ارتباطات علمی بین مـراکز تحقیقاتی، دانشــگاهی و صنعتی در زمینـــه های مختلف به شرح زیر برگزار می شود:

 • سنتز ترکیبات آلی

 • طیف سنجی آلی

 • صنایع شیمی آلی و پلیمر

 • صنایع شیمی آلی و داروئی

 • سینتیک و مکانیزم واکنشهای آلی

 • شیمی فضائی و آنالیز صورتبندی

 • طراحی و مدل سازی مولکولی

 • مواد پر انرژی و مقوله های دفاعی

 • بیوشیمی، بیوتکنولوژی، فیتوشیمی

 •  نانو شیمی

 • سموم و آفت کشها

  این همایش سعی دارد مسائل شیمی آلی را از دید متخصصین و اساتید این رشته در محورهای مختلف ذیل بررسی نماید تا گامی در جهت پیشرفت و گسترش هر چه بیشتر علم شیمی برداشته و ذهن اصحاب صنعت را به سمت برنامه ریزی دراین رشته هدایت کند.

  • ایجاد بستر مناسب برای تبادل نظر بین اندیشمندان، اساتید و محققان در عرصه های علمی و صنعتی

  • گسترش مشارکت و تبادل دانش و اطلاعات بین استادان و پژوهشگران دانشگاه ها، مؤسسات تحقیقاتی و صنعت

  • ارزیابی توانایی های علمی در زمینه برآورد، طراحی و اجرای یافته های شیمی آلی

  • آشنایی و دستیابی به آخرین دستاوردها و تکنولوژی پیشرفته جهان

  • ایجاد همسویی و هماهنگی بین متخصصان و محققان

  • ارایه روش ها و فن آوری های جدید جهت تجارب علمی محققان

  • دعوت از دانشگاهیان جهت ارایه دستاوردهای کاربردی و تعامل بیشتر با صنایع شیمیایی

  • http://org20th.ir/fa/Page-Detail-13.aspx       لینک ثبت نام

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک
نویسنده: پیمان کیان. ׀ تاریخ: برچسب:سمینار شیمی آلی ایران,دانشگاه بوعلی سینا, همدان,, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 233 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , scientific.alborz.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com