جندی شاپور (البرز)

علمی فرهنگی

رعد وبرق در میان ماگما و گدازه.جندی شاپور البرز

این تصاویر خیره کننده و بی نظیر توسطMartin Rietze  شکارچی این پدیده در میان گدازه های آتشفشانی در سراسر جهان گرفته شده است.این پدیده همیشه در فوران های سنگین آتشفشانی با اصطلاح plinianکه میزان گدازه های قرمزآن اندک است رخ می دهد.این صحنه مربوط به فوران آتشفشان  Sakurajimaواقع در ژاپن است.زمان این تصاویرمربوط به تاریخ February, 24 2013ساعت 4.50amو از فصله 3 الی 4 کیلومتری می باشد.

رعد وبرق در میان ماگما و گدازه.جندی شاپور البرز

جندی شاپور البرز. فروردین 1392 

بقیه در ادامه نوشتار

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک
ادامه مطلب
نویسنده: پیمان کیان. ׀ تاریخ: برچسب:فوران ماگما,گدازه ها,رعدو برق,برق در میان ماگما,, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 233 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , scientific.alborz.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com