جندی شاپور (البرز)

علمی فرهنگی

مشتری(ژوپیتر).جندی شاپور البرز

سیاره مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی 89000(143000کیلومتر)مایل قطر دارد.یازده زمین درکنار یکدیگر برابر قطر آن خواهد شد.مشتری پنجمین سیاره از خورشید است و مدار آن از خورشید 483 میلیون مایل (777میلیون کیلو متر)دور تر است.12 سال زمینی طول می کشد تا یک دور بدور خورشید بگردد در حالیکه فقط 10 ساعت طول می کشد که یکدور بدور خود بزند.سطح آن از ماده جامد تشکیل نشده و تماما گاز است که هر چه عمق بیشتر شود چگالتر می گردد.جو مشتری عمدتا از هیدروژن (86 درصد) و هلیم (14درصد) تشکیل شده است. ابر باندهای رنگارنگ موجود در جو در حقیقت لایه های ابر هایی  هستند که هر چه عمق آنها بیشتر باشد تیره تر و هر چه عمق کمتر باشد روشنتر به نظر می رسند.همچنین درابر های لایه های بالاتر شاهد رعد و برق های عظیمی در جو می باشیم.متوسط درجه حرارات در بالای ابرهای آن 244-درجه فارنهایت و یا 153-درجه سانتی گراد است.نقطه قرمز موجود در مشتری که با تلسکوپ های کوچک نیز قابل دیدن اسن در حقیقت طوفانی است به اندازه 2 کره زمین که 400 سال نیز عمر دارد.

برای فرار از گرانش مشتری می بایست سرعتی برابر با 133100مایل یا 214200کیلومتر بر ساعت سرعت داشته با شید(در مقایسه با زمین که سرعت 25000مایل یا 40200کیلومتر سرعت لازم است).

مشتری دارای 63 قمر است .4 تا از بزرگترین ماههای آن عبارتند از گانیمد،آیو،اروپا و کالیستو که بنام اقمار گالیله ای نیز معروفند زیرا گالیله در سال 1610آنها را مشاهده کرده بود.ژوپیتر دارای یک ماه پیتزا گونه است آیو.این ماه دارای سطح پوشیده از آتشفشانهای سولفور است . در دماهای مختلف این سولفور به رنگهای مختلف در می آید که نتیجه آن شباهت به یک پیتزاست.زوپیتر همچنین دارای چهار حلقه کم نور نازک بدور خود است.مشتری بیشتر انرژی را بصورت گرما از دست می دهد تا مقدار انرژی که از خورشید دریافت می کند.نام این سیاره نام پادشاه خدایان روم در اسطوره شناسی و آقای آسمانها بود نامی که برازنده بزرگترین سیاره منظومه ماست. 

مشتری(ژوپیتر).جندی شاپور البرز

تصاویر بیشتر از مشتری و اقمار آن در ادامه نوشتار آورده شده است

 

 The Celestia Motherlode

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک
ادامه مطلب
نویسنده: پیمان کیان. ׀ تاریخ: برچسب:مشتری,ژوپیتر,سیاره منظومه شمسی ,بزرگترین سیاره,پنجمین سیاره,, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 233 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , scientific.alborz.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com