جندی شاپور (البرز)

علمی فرهنگی

 Gold picture - Thracian treasure hoard from Bulgaria - horse head.جندی شاپور البرز

تراکیانها بوسیله حکومت اشراف جنگجو اداره می گردیدند و به معادن طلا در دهانه رود خانه دانوب که یکی از بزرگترین ذخایر فلزی در دنیای باستان بود بخوبی دسترسی داشتند.انها از تجارت پر جنب و جوش خود با همسایگان شمالی(سکاها) و همچنین همسایگان جنوبی خود (یونانی ها)لذت می بردند که می توان آثار آن را در هنر تراکیان ها یافت.سبک های یافت شده هنری در این کشفیات حاکی از تاثیر هنر یونانی،سکایی،مقدونی و البته هنر خود تراکیان هاست.

 Gold picture - Thracian treasure hoard from Bulgaria - busts.جندی شاپور البرز

تصاویری از کشفیات در ادامه نوشتار آمده است.

Published November 10, 2012

 

 

.

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک
ادامه مطلب
نویسنده: پیمان کیان. ׀ تاریخ: برچسب:گنجینه 2400 ساله,بلغارستان,تراکیانها,معادن طلا,طلا,, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 233 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , scientific.alborz.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com