جندی شاپور (البرز)

علمی فرهنگی

Eight-week-old white tiger cubs are held up during a medical examination by veterinary surgeons at Bratislava Zoo

توله ببر های سفید بدنیا آمده در باغ وحش براتیسلاوا در دستان دامپزشکان بعد از معاینات پزشکی برای اولین بار به معرض دید رسانه ها گذاشته شدند.توله ببر نر بنام Adzagو توله ببر های ماده بنام AdisaوAsiraنامگذاری شده اند.

 

Two eight-week-old white tiger cubs are seen after a medical examination by veterinary surgeons at Bratislava Zoo

White tiger cubs are seen after a medical examination by veterinary surgeons at Bratislava Zoo

A female White tiger and her cubs are seen after a medical examination by veterinary surgeons at Bratislava Zoo

White tiger cubs are seen after a medical examination by veterinary surgeons at Bratislava Zoo

جندی شاپور البرز بهمن 91

 

رویترز

 

 

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک
نویسنده: پیمان کیان. ׀ تاریخ: برچسب:توله ببر های سفید,ببر سفید,تولد توله ببر های سفید,, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 233 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , scientific.alborz.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com