جندی شاپور (البرز)

علمی فرهنگی

متخصصان بیولوژی از شهر تومسک واقع در سیبری، خصوصیات جدید در میکرو ارگانیزم ها را کشف کردند. تعداد آنها را می توان کنترل کرد و این به آن معناست که می توان از آنها برای اهداف معینی استفاده کرد. به عنوان مثال برای ساخت دارو.دانشمندان انستیتوی علمی – تحقیقاتی بیولوژی و فیزیک تومسک، واقع در سیبری وفق دادن خمیر مایه غذایی با محیط خارجی را مورد مطالعه قرار دادند. معلوم شد که هنگام افزایش دما، تولید مثل میکرو ارگانیزم ها بر خلاف آنچه قبلاً تصور می شد افزایش می یابد و نه کاهش.بدیگر سخن، دانشمندان توانستند از کانال دیگر هدایت این روند برخوردار شوند. آنها تکنولوژی ای را طراحی کردند که تأثیر گذاری بر میکرو ارگانیزم ها را وابسته به خواست انسان ممکن می سازد. قبل از هر چیز از این کشف می توان در طب و داروسازی استفاده کرد. می توان داروهایی را ساخت که بتوانند نسب به کار میکرو ارگانیزم های مشخصی واکنش نشان بدهند. به عنوان مثال، با کمک تکتولوژی جدید می توان براحتی به تغییر فعالیت میکروبی در غدد لنفاوی نایل آمد.از خاصیت جدید میکرو ارگانیزم ها می توان در اکولوژی نیز استفاده کرد. دانشمندان تعدادی از روش های پاکسازی محیط طبیعی با کمک میکرو ارگانیزم ها را به ثبت رساندند.

محققان تومسک به جستجوی منابع بیولوژیکی ادامه خواهند داد که می توانند برای انسان مفید باشند.

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک
نویسنده: پیمان کیان. ׀ تاریخ: برچسب:بیولوژی ,میکرو ارگانیزم ها,تکنولوژی,غدد لنفاوی,تومسک,, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 233 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , scientific.alborz.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com