جندی شاپور (البرز)

علمی فرهنگی

دندانهای کوسه .جندی شاپور البرز

دندان های کوسه در مجموعه ای مرتب شده اند که زمانی که یک دندان آسیب دیده و یا از دست می رود، توسط یکی دیگر جایگزین می شود. بیشتر کوسه ها در حدود 5 ردیف دندان در هر زمان دارا می باشند. بزرگترین مجموعه در جلو است و بیشترین کاربرد را نیز دارد. یک گاو کوسه نر دارای 50ردیف دندان است که مجموعا حدود 350 دندان می باشد.( برخی از ردیفها ناقص می باشد).بطور متوسط کوسه ها می توانند در طول عمر خود حدود 30000دندان از دست می دهد.طول عمر متوسط یک کوسه 30 سال است.دندانهای کوسه بجای لثه مستقیما به فک چسبیده است و در طول عمر بطور مداوم جایگزین می گردد.نرخ جایگزینی دندان از یکبار در هر 8 الی 10روز و یا  در چند ماه متغیر است.همچنین این جایگزینی از یک دندان تا کل یک ردیف در یک زمان (در کوسهcookiecutter) دیده می شود.

انواع کهن ترین کوسه ها تا 450 میلیون سال پیش، متعلق به اواخر دوره اردوویسین بوده اند، و آنها بیشتر از دندان های فسیل شده خود شناخته شده اند.شایع ترین دندان کوسه فسیلی یافت شده ،مربوط به دوران سنوزوییک (در 65 میلیون سال گذشته) است.

 

 

 

 

 

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک
نویسنده: پیمان کیان. ׀ تاریخ: برچسب:دندان های کوسه,, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 233 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , scientific.alborz.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com