جندی شاپور (البرز)

علمی فرهنگی

 

Photo: Sea star arching its back

 بیشتر جانداران برای داشته هایشان برجسته و شاخص هستند اما ستارگان دریایی بیشتر برای نداشته هایشان شاخصند.آنها خون ندارند ولی آب دریا بصورت فیلتر شده در بدن آنها مواد مغذی را جاری می سازد.همچنین انها فاقد مغز و سیستم اعصاب و چشم می باشند ولی دارای نقاطی بر روی بازوها هستند که به نوعی چشم معروفند و به نور حساسند.( light-sensitive eyespots)

 Photograph by David Doubilet 

Photo: Pink sea star on rocky seafloor

 سواحل کالیفرنیا.Basket stars.این نوع ستاره دریایی با استفاده از بازوهای شاخه مانند خود از زئو پلانکتون ها تغذیه می نماید.

Photograph by Emory Kristof

Photo: A sea star on a pier pylon

ستاره دریایی بیسکویتی.ستاره های دریایی از نوع خارپوستان هستند و این موضوع برای جلوگیری از تبدیل شدن به وعده غذایی سایر جانداران بوده.آنها همچنین با سازگاری رنگی وسیع در نقاط مختلف جهان همانند این ستاره دریایی استتار می نمایند.

Photograph by Jason Edwards

Photo: Sun star feeding on carcass

ستارگان دریایی جانداران فرصت طلبی هستند این ستاره دریایی در حال تغذیه از بازمانده لاشه یک پنگوئن است.آنها در حالت عادی از مواد معلق در آب تغذیه می کنند برخی از آنها از صدفها و مرجانها و برخی نیز مانند این ستاره دریایی از لاشه های سایر جانداران تغذیه می کنند.

Photograph by Paul Nicklen

 

بقیه در ادامه نوشتار

جندی شاپور البرز اسفند 91

1996-2013 National Geographic Society

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک
ادامه مطلب
نویسنده: پیمان کیان. ׀ تاریخ: برچسب:ستاره دریایی,دنیای آب,جهان زیر آب,زئو پلانکتون ها ,ستاره های دریایی خاردار,, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 233 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , scientific.alborz.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com