جندی شاپور (البرز)

علمی فرهنگی

يكي از روش‌هاي كنترل خوردگي در صنايع مختلف استفاده از بازدارنده‌هاي خوردگي است كه در برخي موارد مانند سيستم‌هاي آب آشاميدني، استفاده از آنها با محدوديت مواجه مي‌شود. امروزه محققين در پي كشف بازدارنده‌هاي طبيعي هستند كه از بتوان از آنها به عنوان بازدارنده‌ي خوردگي در سيستم‌هايي نظير سيستم‌هاي آب آشاميدني استفاده كرد.

به عنوان مثال ترشحات صمغ اقاقيا براي اولين بار به عنوان يك بازدارنده‌ي خوردگي ارزان قيمت و سالم براي فلز‌هاي تجاري در سيستم‌هاي آب آشاميدني مورد استفاده قرار گرفتند.

ترشحات صمغ اقاقيا از ساقه‌هاي و شاخه‌هاي درختان sub-Saharan leguminosae  به‌دست مي‌آيند كه به طور وسيعي در قسمتهاي مركزي تانزانيا رشد مي‌كنند. صمغ اقاقيا را مي‌توان به عنوان يك ماده‌ي غذايي افزودني در توليدات روزانه، قنادي‌ها و نانوايي‌ها استفاده كرد. اين صمغ داراي گروه‌هاي NH2-، هيدروكسيل OH- و كربوكسيل COOH- است كه به صورت الكتروشيميايي فعال هستند و مي‌توانند با سطوح فلزي واكنش داده و از بروز خوردگي جلوگيري به عمل آورند.

بازدارنده های طبیعی در خوردگی.جندی شاپور البرز

 

 

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک
نویسنده: پیمان کیان. ׀ تاریخ: برچسب:بازدارنده‌هاي طبيعي,خوردگي,صمغ اقاقيا,بازدارنده‌ي خوردگي,سطوح فلزي,, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 233 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , scientific.alborz.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com