جندی شاپور (البرز)

علمی فرهنگی

کالری موجود در شکلات به برند و سایز و سایز قالبها و چنانچه شیری باشند به سفید و یا تیره بودن آن بستگی دارد.اکثر قالب های شکلات حدود 200 تا 300 کالری در یک قالب دارند.برخی از برند های معروف شکلات عبارتند از مارس که 512 کالری ،شکلات شیری کادبریکه 525 کالری و کیت کت نستله 445 کالری دارد.

میزان کالری در شکلات های مختلف

Calories in Chocolates

Chocolate Type

Amount

Calories

Milk Chocolate

1 row 25g

132

Milk Chocolate

2 rows 50g

265

Milk Chocolate

250g block

1320

Milk Chocolate

1 square 5g

25

Dark Chocolate

1 row 25g

127

Dark Chocolate

2 rows 50g

255

Dark Chocolate

250g block

1275

Dark Chocolate

50g bar

280

White Chocolate

200g block

1120

White Chocolate

1 piece

55

Filled Boxes Average

250g box

1200

Filled Boxes Average

1 mint

35

Dairy Milk, Cadbury’s

1 Bar/49g

255

Dream, Cadbury’s

1 Bar/45g

250

Rolo, Nestle

1 Pack/52.5g

247

Dairy Milk with Caramel, Cadbury’s

1 Bar/50g

240

Dairy Milk with Fruit & Nut, Cadbury’s

1 Bar/49g

240

Toffee Crisp, Nestle

1 Bar/44g

227

Crunchie, Cadbury’s

1 Bar/42g

200

Snickers, Mars

1 Snack Size/38g

190

Maltesers, Mars

1 Packet/37g

187

Turkish Delight, Fry’s

1 Bar/51g

186

Mars Bar, Mars

1 Snack Size/32g

175

Flake, Cadbury’s

1 Bar/32g

170

Crème Egg, Cadbury’s

1 Egg/39g

170

Buttons, Dairy Milk, Cadbury’s

1 Pack/32.5g

170

Aero, Nestle

1 Bar/31g

164

Twix. Mars

1 Single Bar/29g

143

Bounty, Mars

1 Bar/28g

135

Milky Way, Mars

1 Bar/26g

118

 
ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک
نویسنده: پیمان کیان. ׀ تاریخ: برچسب:شکلات ,کالری,شکلات شیری,میزان کالری , ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 233 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , scientific.alborz.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com