جندی شاپور (البرز)

علمی فرهنگی

 مقایسه تبلتها از نظر طول عمرباطری.روشنایی.سرعت لود وبسایتها.جندی شاپور البرز

       اسم تبلت    طول عمر باطری بانمایش فیلم (hours) زمان لودوبسایت  ( seconds; lower is better) نهایت روشنایی(cd/m2) پیشفرض روشنایی  (cd/m2)         نسبت   کنتراست
Apple iPad 12.6 9 388 161 881:1 
Archos 70 8GB 4.7 13 302 216 581:1
Archos 101 8GB 5.8 11 177 133 1106:1
Dell Streak 5 4.7 8 340 135 1172:1
Dell Streak 7 3.3 7 330 146 868:1
Motorola Xoom 9.3 6 312 131 1,200:1
Samsung Galaxy Tab 7.8 8 364 123 674:1
Viewsonic G Tablet 7.8 8 364 123 1,093:1

 

 

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک
نویسنده: پیمان کیان. ׀ تاریخ: برچسب:مقایسه تبلتها,تبلت,تبلتهای معروف,سرعت لود وب,عمر باطری,روشنایی, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 233 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , scientific.alborz.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com