جندی شاپور (البرز)

علمی فرهنگی

سالگرد نبرد قرن :محمد علی کلی و فریزر.جندی شاپور البرز

نبرد غولهای سنگین وزن بوکس جهان محمد علی کلی و جو فریزر در سال 1971

سالگرد نبرد قرن :محمد علی کلی و فریزر.جندی شاپور البرز

محمد علی کلی در حال تمرین برای این مسابقه

سالگرد نبرد قرن :محمد علی کلی و فریزر.جندی شاپور البرز

محمد علی در حال طعنه زدن به فریزر در محل تمرینات فریزر(فلادلفیا)

سالگرد نبرد قرن :محمد علی کلی و فریزر.جندی شاپور البرز

محمد علی کلی در حال یک مبارزه شوخی آمیز با یکفرد ناشناس در پارکینگ یک مغازه مواد غذایی در ساحل میامی 1971

سالگرد نبرد قرن :محمد علی کلی و فریزر.جندی شاپور البرز

محمد علی ساحل میامی 1971

سالگرد نبرد قرن :محمد علی کلی و فریزر.جندی شاپور البرز

صحنه ای از مبارزه بزرگ آنها در میدان مدیسون در 8 مارچ 1971

Time & Life Pictures/Getty Images

جندی شاپور البرز اسفند 91

 

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک
نویسنده: پیمان کیان. ׀ تاریخ: برچسب:محمد علی کلی,مبارزه قرن,بوکس,ورزش,, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 233 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , scientific.alborz.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com