جندی شاپور (البرز)

علمی فرهنگی

Underside of a giant isopod.جندی شاپور البرز

شاید مشابه انرا فقط در فیلمهای علمی تخیلی دیده باشیم. این ایزوپود بزرگ بدون شک یکی از عجیب ترین موجودات یافت شده در دریاهای عمیق است.با نام علمی  giganteus Bathynomus   شناخته می شود.یکی از حدود 9 اعضای جنس Bathynomus  است.این موجود غول پیکر ترین اعضای شناخته شده خانواده ایزوپود هاست ،گروهی از سخت پوستان نزدیک به میگو ها و خرچنگها.نوع آشنای آنها  را در باغ و باغچه می توانید مشاهده نمایید که به آنها pillbugs  میگویند (یا همان خرخاکی خودمان).این موجودات در برخی نقاط جهان صید تجاری دارند بعنوان مثال در برخی نقاط جهان مانند رستوران اوشن ساید در تایوان می توانید این موجود را گاهگاهی همراه برنج آب پز در منوی آن مشاهده نمایید. حجم بزرگ این جانور چندان تعجب برانگیز نیست زیرا در نتیجه پدیده ای تحت عنوان غول پیکری دریای عمیق می باشد .این گرایش از سخت پوستان دریای عمیق و دیگر حیوانات  برای رشد به اندازه بسیار بزرگتر از گونه های مشابه در آبهای کم عمق مشاهده می گردد.دلیل این اختلاف اندازه کماکان یک راز مانده است هرچند برخی از محققان بر این باورند. که این بزرگ شده جثه یک نوع انطباق با فشار های عظیم اعماق است. 

این ایزوپود بزرگ تا 16(کمی بیشتر از 40 سانتی متر) اینچ رشد می نماید که به همین دلیل یکی از بزرگترین اعضای خانواده سخت پوستان است. او مانند پسرعموی زمینی خود pillbug توسط یک پوسته سخت که به بخشهایی تقسیم شده محافظت می گردد.این به او این اجازه را می دهد که همزمان سختی و انعطاف پذیری را دارا باشد.در هنگام تهدید ای جاندار به یک توپ زره پوش تبدیل می گردد که باعث محافظت اندام نرم زیرین می گردد.دارای چشمان مرکب (متشکل از 4000عضو بینایی )است که باعث ایجاد یک میدان دید وسیع می گردد و بسیار حساس نسبت به حرکات سریع است.

Bathynomus giganteus.جندی شاپور البرز

 

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک
نویسنده: پیمان کیان. ׀ تاریخ: برچسب:ایزوپود بزرگ,سخت پوستان,مخلوقات اعماق اقیانوس,پوسته سخت,, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 233 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , scientific.alborz.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com