جندی شاپور (البرز)

علمی فرهنگی

آدرس: هامرفست، نروژ
وضعیت: درحال پیشرفت

کارفرما: شهرداری هامرفست و شورای نمایندگی شهر

هامرفست، نروژ .جندی شاپور البرز

مساحت مکان:5000متر مربع

بنا:9000متر مربع

با یک پهنه 300 متری در روبروی دریا

/arctic_culture_centre_alabfeb08_1.jpg

/arctic_culture_centre_alabfeb08_5.jpg

h/arctic_culture_centre_alabfeb08_4.jpg

 

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک
نویسنده: پیمان کیان. ׀ تاریخ: برچسب:معماری نوین,معماری,طراحی ساختمان,هنر معماری,مرکز فرهنگی,, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 233 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , scientific.alborz.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com