جندی شاپور (البرز)

علمی فرهنگی

فرانسه اعلام کرد که هیچ نماینده ای از این کشور در مراسم بزرگداشت قربانیان نسل کشی رواندا شرکت نخواهد کرد.

این اقدام پس از آن انجام می شود که پاول کاگامه، رییس جمهوری رواندا در گفتگو با یک مجله آفریقایی بار دیگر فرانسه و بلژیک را به فراهم کردم بستر سیاسی برای نسل کشی و حتی دست داشتن مستقیم در آن متهم کرد.

وی همچنین گفته است که سربازان فرانسوی که با مجوز سازمان ملل برای جلوگیری از خشونت در رواندا حضور داشتند اقدام به کشتار افراد کرده اند.

در جریان نسل کشی رواندا، با وجود حضور صلح بانان سازمان ملل، افراد قبیله هوتو که قدرت را در دست داشتند بیش از هشتصد هزار نفر از افراد قبیله توتسی را در فاصله چهار ماه به قتل رساندند.

بسیاری از این کشتارها توسط سلاح های ابتدایی نظیر چاقو، شمشیر و داس به طرز وحشیانه ای انجام شد.

بر اساس کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی، در صورت ارتکاب نسل کشی همه کشورها مجاز به دخالت و پایان دادن به کشتار هستند، اما شورای امنیت سازمان ملل از شناسایی کشتار رواندا به عنوان نسل کشی خودداری کرد و به این ترتیب کشورها مجاز به دخالت نظامی و جلوگیری از کشتار نشدند.

بسیاری از حقوقدانها شورای امنیت را به بی تفاوتی و بی عملی در جنایت رواندا متهم می کنند.

euronews

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک
نویسنده: پیمان کیان. ׀ تاریخ: برچسب:نسل کشی رواندا ,قبیله هوتو,صلح بانان سازمان ملل,پاول کاگامه,, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 233 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , scientific.alborz.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com