جندی شاپور (البرز)

علمی فرهنگی

دانشمندان یک جزء ناشناخته سیستم ایمنی بدن را کشف کرده اند که می تواند عوامل بیماری زای باکتریایی را به طور مستقیم  شناسایی ونابود( عوامل بیماریزای باکتری  می توانند توسط آنتی بادیها  نیزخنثی شوند)  نمایند.محققان ماکس پلانک دریافته اند که شیوه متفاوتی برای شناسایی پاتوژن ها در بدن وجود دارد.این ماده یک هیروکربن آریل است که توسط دانشمندان دارو ساز و سم شناسان بعنوان یکی از سموم زیست محیطی در طبیعت شناسایی شده است و این در حالیست که این ماده  نقش اساسی در سیستم ایمنی بدن ایفا می نماید.این ماده مانند یک پذیرنده مواد سمی مانند دیوکسین که نقش تخریبی در سلول های زنده موجودات دراد ایفا می نماید .
اما میزان زیاد وجود این ماده در میان سلول های ایمنی و سایر سلولها و همچنین طیف گسترده وجود آن در جانداران از کرمها و حشرات تا انسانها دانشمندان را حیرت زده نموده است. دانشمندان معتقدند که این گستردگی در بین موجودات زنده فقط مربوط به شناسایی مواد سمی در بدن نبوده و این مواد نقش حیاتی در ایمنی و مقابلع با عفونت ها دارند.در حقیقت این مواد باعث شناسایی دشمن و عفونت ها در بدن می گردند و بدون آنها بدن قادر به شناسایی مهاجم نمی باشد.در موش های آزمایش شده آلوده به باکتری  عفونت تنفسی ،بدون وجود این مواد ششها دارای میزان بیشتری باکتری همراه با علائم شدیدتر بیماری و حتی مرگ بوده اند.
این مواد برای پاتوژن یک برکت و یک نفرین هم زمان است زیرا با اتصال به این مواد، پاتوژن در ابتدا به سهولت باعث آلودگی میزبان می گردد ولی در ادامه باعث ردگیری پاتوژن ها به سهولت توسط سیستم ایمنی بدن می گردند.این مواد با اتصال به رنگدانه های باکتری باعث بروز ژنهای شکننده عوامل بیماری زا در سلول می گردند.
جندی شاپور البرز .مرداد 93
SciTechDaily
 
ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک
نویسنده: پیمان کیان. ׀ تاریخ: برچسب:هیروکربن آریل,سیستم ایمنی بدن,پاتوژن , عفونت تنفسی ,, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 233 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , scientific.alborz.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com