جندی شاپور (البرز)

علمی فرهنگی

Peridot

زِبَرجَد یکی از سنگ‌های قیمتی است که از عهد باستان اهالی خاورمیانه و خاورنزدیک آن را شناخته‌اند.دارای شکستگی صدفی و شفافیت شیشه ای می باشد.رنگ آن زرد تا زرد مایل به سبز است.

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک
نویسنده: پیمان کیان. ׀ تاریخ: برچسب:زِبَرجَد ,سنگ قیمتی,کانی شناسی, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 233 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , scientific.alborz.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com